A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019 Skonsolidowane dane finansowe Grupy Groclin Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej – 81 634 – 19 038 Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -2 002 630 -451 147 Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 162 346 -487 81 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 162 43 -487 10 Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 17 398 – 3 917 – Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 2 735 – 616 – Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 2 622 – 590 – Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 1 617 – 364 – Zysk (strata) netto za rok obrotowy -545 43 -123 10 Zysk (strata) netto za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -545 43 -123 10 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 643 -3 228 -370 -753 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 784 20 361 177 4 748 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 980 -9 880 221 -2 304 Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 32 753 37 621 7 334 8 834 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 174 6 541 2 054 1 536 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 713 761 160 179 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 692 610 155 143 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 564 16 756 2 365 3 935 Kapitał własny (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 609 12 953 2 599 3 042 Kapitał podstawowy (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 578 11 578 2 592 2 719 Liczba akcji (w sztukach) 11 577 873 11 577 873 11 577 873 11 577 873 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,05 0,00 -0,01 0,00 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający jednostce dominującej -0,05 0,00 -0,01 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,00 1,12 0,22 0,26 Jednostkowe dane finansowe Groclin S.A. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej – 68 739 – 16 031 Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej -1 970 1 345 -444 314 Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -2 131 1 921 -480 448 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -2 131 1 147 -480 268 Przychody ze sprzedaży z działalności zaniechanej 15 959 – 3 593 – Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 5 557 – 1 251 – Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 6 860 – 1 545 – Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 6 807 – 1 533 – Zysk (strata) netto za rok obrotowy 4 676 1 147 1 053 268 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 908 -6 340 -430 -1 478 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 374 20 380 84 4 753 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 604 -5 532 361 -1 290 Aktywa razem (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 115 006 118 545 25 752 27 837 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 394 6 829 2 104 1 603 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności kontynuowanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 777 788 174 185 Zobowiązania długoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 239 85 301 20 206 20 031 Zobowiązania krótkoterminowe dot. działalności zaniechanej (dane na koniec bieżącego kwartału roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 367 21 227 2 097 4 985
Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułRAINBOW TOURS SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
Następny artykułPolicja Giżycko: Dachowanie osobówek. Jeden z kierowców był pijany