A A+ A++

Diagności Laboratoryjni stoją na stanowisku, że sposób procedowania projektu rozporządzenia ws. standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych narusza zasady dialogu społecznego. Krytykuje sposób procedowania ministra zdrowia w sprawie standardów jakości dla laboratoriów medycznych i prosi o uwzględnienie jej opinii i odroczenie terminu wejścia w życie rozporządzenia.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przyjęła stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych. Zdaniem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych sposób procedowania projektu rozporządzenia przez Ministra Zdrowia może być uznany za naruszający ustawowo wymaganą procedurę opiniowania projektu aktu normatywnego.

Zdanie Rady ignorowane przez ministra

Rada z rozczarowaniem odnotowuje, że po raz kolejny Minister Zdrowia po otrzymaniu obszernej i szczegółowej opinii Rady do kluczowego dla środowiska diagnostów laboratoryjnych projektu rozporządzenia nie podejmuje żadnego dialogu, a po dłuższym czasie przekazuje kolejną wersję projektu niemal całkowicie ignorującą stanowisko Rady. W ocenie Rady taki sposób procedowania projektu rozporządzenia narusza zasady dialogu społecznego.

Uwzględniając fakt, że przedstawiona przez KRDL w lipcu opinia do pierwotnej wersji projektu, prezentowała całościową, spójną koncepcję treści rozporządzenia wraz z załącznikami, a także wobec braku jakiegokolwiek odniesienia się Ministra Zdrowia do tej propozycji, Rada przedstawia stanowisko o potrzebie nadania projektowi brzmienia zgodnego z opinią wyrażoną przez Radę w dniu 26 lipca 2023 r.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zwróciła się jednocześnie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o odniesienie się przez Ministra Zdrowia do stanowiska Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 26 lipca 2023 r. do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Zmiany dostosowane do rzeczywistości

Należy przypomnieć, że w lipcu br., po pozyskaniu opinii szeregu ekspertów oraz organów pomocniczych, Krajowa Rada zgłosiła Ministrowi Zdrowia propozycje licznych zmian i uzupełnień do projektu. Rada nie tylko zwracała uwagę na konieczność wprowadzenia korekt do tekstu projektu przedstawionego przez Ministra Zdrowia, ale także w wielu elementach zaproponowała poszerzenie tekstu projektu i ujęcie w nim dodatkowych przepisów, pozostających w zakresie delegacji ustawowej, a niezbędnych dla prawidłowego i adekwatnego do aktualnych wyzwań funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych – wszystkich istotnych ich typów.

Konieczne są określone standardy dla laboratoriów

W ocenie Rady niezbędne jest uzupełnienie rozporządzenia o odrębnie określone standardy dla laboratoriów wykonujących czynności laboratoryjnej toksykologii medycznej.  Rada wskazała również, że funkcjonowanie jednostek zajmujących się immunologią transfuzjologiczną jest kompleksowo regulowane przepisami o publicznej służbie krwi i powiązanymi aktami wykonawczymi. Stosowanie standardów wprowadzanych opiniowanym rozporządzeniem do laboratoriów zajmujących się immunologią transfuzjologiczną powinno mieć wyłącznie znaczenie pomocnicze, w zakresie w jakim standardy te wprowadzają rozwiązania nieuregulowane w przepisach odrębnych.

W ocenie Rady skala zmian wprowadzanych w standardach określanych projektowanym rozporządzeniem, w tym związanych z modyfikacją systemów informatycznych, wymaga odpowiedniego odroczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia.

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Oryginalne źródło ZOBACZ

Subskrybuj
Powiadom o

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
0 komentarzy
Informacje zwrotne w treści
Wyświetl wszystkie komentarze
Poprzedni artykułPracownicy PKO BP tworzą własne, cyfrowe narzędzia dzięki technologii low code/no code