A A+ A++
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne 48 544 2 143 11 042 499
Udział w wyniku jednostek współkontrolowanych -2 560 2 842 -582 661
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 608 -65 366 -15
Zysk (strata) brutto 2 621 -2 903 596 -675
Zysk (strata) netto 2 245 -3 435 511 -799
Aktywa razem 249 591 310 713 54 827 72 963
Zobowiązania razem 118 915 182 282 26 122 42 804
w tym zobowiązania krótkoterminowe 79 862 124 258 17 543 29 179
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 130 675 128 430 28 705 30 159
Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 191 11 963
Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 166 10 136 10 166
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,89 12,63 2,83 2,97
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,22 -0,34 0,05 -0,08
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 856 -1 055 2 469 -245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 -67 -14 -16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 250 -4 482 -4 606 -1 043
Przepływy pieniężne netto razem -9 454 -5 604 -2 150 -1 304
Wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody operacyjne 1 128 998 257 232
Koszt własny sprzedaży -205 -273 -47 -64
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -776 -1 004 -177 -234
Zysk (strata) brutto -3 666 -5 542 -834 -1 289
Zysk (strata) netto -3 403 -5 874 -774 -1 367
Aktywa razem 221 952 237 862 48 756 55 856
Zobowiązania razem 142 694 155 201 31 345 36 445
w tym zobowiązania krótkoterminowe 104 307 97 513 22 913 22 898
Kapitał własny 79 258 82 661 17 411 19 411
Kapitał zakładowy 50 946 50 946 11 191 11 963
Liczba akcji w tys. sztuk (*) 10 136 10 166 10 136 10 166
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 7,82 8,13 1,78 1,91
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,34 -0,58 -0,08 -0,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 498 3 860 2 615 898
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 580 13 609 587 3 167
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 246 -18 930 -3 695 -4 405

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Oryginalne źródło: ZOBACZ
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na twitter
Udostępnij na WhatsApp

Dodaj kanał RSS

Musisz być zalogowanym aby zaproponować nowy kanal RSS

Dodaj kanał RSS
Poprzedni artykuł19 czerwca 2020 piątek
Następny artykułMarcin Gortat zaprasza kibiców żużlowych na Ligię eWinnera. Możesz pomoc swojemu klubowi [WIDEO]